"חילוץ מתקיעות בטיפול עי הרחבת המבט התאורטי".

https://iapp-psy.org/

 
ירושלים:   הנכם מוזמנים להרצאה ב 18.3.2013  יום שני הבא  בשעה  20:30

 

 

 

18.03.13 – הרצאתו של הפסיכואנלטיקאי אודי רוזנטל,

"חילוץ מתקיעות בטיפול עי הרחבת המבט התאורטי".

 

אודי כותב: טיפולים רבים מגיעים לנקודת תקיעות - impass
בגלל הצמדות של המטפל לאסכולה אנליטית מסויימת.

בהרצאה אדגים ע"י שתי דוגמאות קליניות כיצד שילוב של מספר זוויות ראייה אנליטיות וטכניקות שונות, מאפשר למטופל להתפתח רגשית ולטיפול להיחלץ מנקודות תקיעות. בנוסף אראה שהמטפל זקוק לליווי של אסכולה תאורטית כדי להתמיד בקו טיפולי מסוים מול הלחצים של ההעברה הנגדית ושל המטופל.

 

 

 

על המרצה:  אודי רוזנטל
**************************

פסיכולוג קליני מדריך ופסיכואנליטיקאי, חבר מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

עובד בפרקטיקה פרטית בירושלים, ומנחה ומלווה בהווה ובעבר מספר פרויקטים להטמעת  חשיבה פסיכואנליטית במוסדות חינוך, ובכלל זה עבודה עם ראשי המגמות של מכללת דויד ילין בירושלים, ועם צוות מגמת הגיל הרך ועל יסודי. הנחיה ועיצוב מודל עבודה ארצי ליועצות במוסדות חינוך,  ובכלל זה עבודה אינטנסיבית עם יועצי הגיל היסודי התיכון והמגזר הערבי.  הדרכה ולווי של  מוסדות וגופים העוסקים בנוער בסיכון.

מנחה סמינרים תיאורטיים רבים במסגרות ציבוריות ופרטיות בין השאר על וויניקוט, קוהוט, בולאס, ביון, סימנגטון, העברה נגדית וההתיחסותיים.

כניסה וכיבוד: שעה 20.00 / הרצאה מתחילה בשעה 20.30

 

סדרת הרצאות בימי שני בירושלים סדרת הרצאות בימי שני בירושלים,  ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"
פרטים נוספים >>
ההרצאה  באולם טדי קולק, ב"מכון ירושלים לחקר ישראל", רח' רד"ק 20. 

 

 

בברכה, ניצה גילת , מרכזת הרצאות ירושלים

בשם כל  חברי ועד האגודה: 
ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר, ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה צורף