המרחב הפסיכו-פיזי הראשיתי והמיכל הגופני

https://iapp-psy.org/

בבית השחמט ברמת אביב

דף האגודה ב  LinkedIn

הנכם מוזמנים להרצאה בת"א 28.2.2013  יום חמישי 20:30

בית השחמט ברמת אביב !!

מרכז השחמט ע"ש סול וסיסי מרק - כאן
כתובת:  טאגור 26 רמת אביב, תל אביב

מפה:  כאן      חניה:  מגרש גדול מאחורי הגינה והמרכז המסחרי

 

   28/2 תמי פולק - המרחב הפסיכו-פיזי הראשיתי והמיכל הגופני


התיאוריה הפסיכואנליטית אינה תופסת את הגוף והנפש באופן דיכוטומי כישויות נפרדות, אלא מתייחסת אל הסובייקט כאל רצף תפקודי בו הגוף מוצב כגבול המגולם של המרחב הפסיכו-פיזי המכונה "נפש".

אציג את האופן בו מספר הוגי הדעות המרכזיים – פרויד, קליין, ביון, וויניקוט – מתארים, כל אחד בדרך משלו, את הסימפטום הפסיכוסומאטי כנגזרת של תפיסת הנפש שהם מציגים. אתייחס לחסר שקיים להבנתי בהצעות הקיימות ואציע את המיכל- הגופני כסכמה פסיכו-פיזית ראשונית שנדרשת כדי להשלים את החשיבה על הרובד הגולמי ביותר של הסובייקט הקודם למובחנות בין הגופני והנפשי.

סכמה זו, שהתגבשה מתוך ניסיוני הקליני, מתארת פוטנציאל פרה-סימבולי המגולם באנטומיה הגופנית, כבסיס ליצירת משמעות. המיכל-הגופני הוא מארג של מובחנויות וקישורים המתגבש באופן ספונטאני ולא מודע הודות לתלות הדדית בין שלושה צירים פסיכו-פיזיים המתפקדים בו-זמנית – מעטפת, ציר אנכי וציר אופקי. המעטפת נשענת על התפקוד הפיסיולוגי של העור כפי שכבר למדו אותנו ביק ואנזייה. הציר האנכי, אותו אני מכנה 'שדרה קדמית' מתאר את הארגון הקונקרטי של פתחי הגוף המתפקדים באופן שקורא לעולם להימהל בסובייקט כשם שסובייקט נדחף 'לצאת מעורו'. הציר האופקי נוצר מכוח המגנט של הנטייה המולדת ליחסי אובייקט ומגולם במפגש 'פנים אל פנים'.

בסכמה ראשונית זו שלושת הצירים חוברים זה לזה להזנת מהלך התפתחותי. בהתפתחות התקינה המיכל-הגופני מתפקד כרקע לא מודע לתהליכי יצירת המשמעות והוא מתגלה לעיננו רק כאשר מתרחשת בו דפורמציה מסיבית. סכמה זו מנכיחה את עצמה בעוצמה באוטיזם, פתולוגיה ראשונית החושפת הדפורמציות בכל מניפת הפונקציות הפיסיות והמנטאליות. אביא דוגמא קלינית מטיפול בילד אוטיסט ואציע הכללה לפתולוגיות פסיכוסומאטיות נוספות
.

************************************************************

על המרצה: מטפלת ומדריכה בגנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
מטפלת ומדריכה בילדים ומבוגרים בקליניקה פרטית, פרסמתי מספר מאמרים בספרות המקצועית בארץ ובעולם. (המאמר על המיכל הגופני התפרסם באינטרנשונל ובארץ ב"שיחות" 2007  )
מלמדת "התפתחות רגשית מוקדמת" במסלול מצבים מנטאליים ראשוניים, בביה"ס לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב. דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה בנושא התבוננות ביקורתית בתפיסת הגוף בתיאוריה הפסיכואנליטית.

 

 *************************************************************************************************  


בברכה,  ועד האגודה: 

ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר,  ישראלה צורף  - (מרכזי סדרת הרצאות ימי ה)

 יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק, טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזןד"ר גלית בן-אמיתי (גזברית), ליאן זמיר

פסיכותרפיסטים בגישה פסיכודינאמית-
  מוזמנים להצטרף לקבוצה בפייסבוק