הרצאות האגודה בירושלים

https://iapp-psy.org/

 
ירושלים:   הנכם מוזמנים להרצאה ב 18.2.2013  יום שני הבא  בשעה  20:30

 

הפסיכואנליטיקאי קובי אבשלום : "איך פירוש נולד".

לכל מטפל אנליטי יש את התאוריות הפנימיות שלו שמנחות אותו איך לבחור את ההתערבויות שלו בשעה הטיפולית,  למה להגיב בתוך שלל החומרים הנפרשים לפניו: לתוכן דברי המטופל, למשמעות ההעברתית של דבריו, לניגון הרגשי של דבריו, לעובדה נבחרת (מושג של ביון) שמייצגת את התוכן הלא מודע המרכזי, לחוויית המטפל בשעה, לשילוב כלשהו של הדברים הללו, לצירים אחרים של ההתרחשות. בכדי לפגוש את האפשרויות השונות, אביא חומר קליני מפורט*, שמכיל גם מחווייתי עם המטופל, כולל ורבטים של שעה טיפולית עד המקום בו הצעתי למטופל פירוש. נפתח רב-שיח של המשתתפים על פרושים אפשריים בנקודה זו בשעה, ונחשוב יחד על מה מתבססות הצעות הפירוש, הן אלו של המשתתפים והן זו שלי.

*חומר שהוצג בהרצאה- "הפרוש הפסיכואנליטי במאה ה21", במכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו 2010

 

סדרת הרצאות בימי שני בירושלים סדרת הרצאות בימי שני בירושלים, 20:30 ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"
פרטים נוספים >>
ההרצאה  באולם טדי קולק, ב"מכון ירושלים לחקר ישראל", רח' רד"ק 20. 

 פורום פסיכותרפיה בירושלים

          בקשת הצטרפות לפורום ירושלים (בעיקר עדכונים)

 

בברכה, ניצה גילת , מרכזת סניף ירושלים

בשם כל  חברי ועד האגודה: 
ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר, ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה צורף