הרצאה בירושלים

https://iapp-psy.org/

ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"

  הנכם מוזמנים להרצאה ב 7.1.2013  יום שני 20:30

הרצאתו של הפסיכואנליטיקאי  מתי בנצור : "על סיומי שעות".

מתי כותב: "תקופה ארוכה הדריכה את מנוחתי תחושה שהפכה להבנה שהתפיסה הפסיכואנליטית מתוכה אני מטפל אינה מתמודדת באופן מספק עם מהלך סיום הפגישה. לא מצאתי תשובה קוהרנטית מניחה את הדעת לדיסוננס החריף שנוצר בין תנועה נפשית רצופה והמשכית שאנו עמלים לייצר או להשיב למטופל במשך השעה האנליטית, לבין הפסקת המפגש באופן שרירותי וחד צדדי  בסיום השעה. לא הייתה בידי תשובה מספקת, הן עבורי והן עבור מטופלי, למה שקורה במעבר ממפגש שכל מהותו מציאות סובייקטיבית, אל המציאות החיצונית - אובייקטיבית.
אי נחת מתמשך זה הביא אותי להציב מעין זכוכית מגדלת מעל ואל תוך סופי המפגשים ולבחון את ההתעלמות, הקושי,העומק, העושר וההזדמנות האנליטית הטמונים בהן. אני רוצה להציע שבסופי השעות, מרגע המצאות הסיום בחדר, מתעוררת בפגישה העברה ראשיתית ספציפית אותה אני מכנה, "העברה של סיום פגישה". בעבודה זו ארצה להצביע ולדבר על הבעייתיות שסיומי שעות מציבות בפנינו, ולהציע ממחשבותי ומנסיוני כמענה למורכבות זו בסיטואציה האנליטית."
 

סדרת הרצאות בימי שני בירושלים סדרת הרצאות בימי שני בירושלים, 20:30 ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"
פרטים נוספים >>
 

 פורום פסיכותרפיה בירושלים

        בקשת הצטרפות לפורום ירושלים (בעיקר עדכונים)

בברכה, ניצה גילת , מרכזת סניף ירושלים

בשם כל  חברי ועד האגודה: 
ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר, ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה צורף

 ההרצאות  באולם טדי קולק, ב"מכון ירושלים לחקר ישראל", רח' רד"ק 20.