קבוצות דיון

https://iapp-psy.org/

 שלום רב

מי שמתעניין בהרצאות בירושלים מוזמן להצטרף לפורום פסיכותרפיה בירושלים.
 
 
כניסה לקבוצה החדשה:

 
1.         בקשת הצטרפות לפורום ירושלים (בעיקר עדכונים)
 
 

בברכה

ד"ר רז אבן

בשם  חברי ועד האגודה

ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים),  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר , ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה צורףהערות: