ב"מכון ירושלים לחקר ישראל"

https://iapp-psy.org/

 סדרת הרצאות בימי שני בירושלים, 20:30

 

19.11

הפסיכואנליטיקאי ד"ר חזי כהן : "המוסיקה של חווית העצמי".

חזי כותב: "האמנות על צורותיה השונות מהווה מקור עשיר לביטויי העולם הפנימי והרגשי של האדם. לכל תחום אמנות יש ייחוד משלו באופן ההבעה הרגשית ובאופן שמעורר את רגש הצופה והמאזין. לעולם המוסיקה וז'אנר האופרה ישנם האיפיונים המיוחדים לו. כאן, על בימת האופרה, המוסיקה והשירה הן כ"זולת עצמי", נאמנות לחיי הרגש, לעיתים במקום בו השפה לא מסוגלת.

"דון ג'ובאני", "ריגולטו", "פידליו" ועוד, יגלו בפנינו עקרונות פסיכואנליטיים ושאלות המעסיקות את האדם מראשית חייו: המשאלות לנפרדות- מול האחדות; כינונו של העצמי באמצעות מגע עם הזולת; ההרמוניה שבין בני האדם על אף הניגודים שביניהם; השאיפות הנרציסטיות אל מול האידיאליזם.."

 

7.1.2013 

הרצאתו של הפסיכואנליטיקאי מתי בנצור : "על סיומי שעות".

מתי כותב: "תקופה ארוכה הדריכה את מנוחתי תחושה שהפכה להבנה שהתפיסה הפסיכואנליטית מתוכה אני מטפל אינה מתמודדת באופן מספק עם מהלך סיום הפגישה. לא מצאתי תשובה קוהרנטית מניחה את הדעת לדיסוננס החריף שנוצר בין תנועה נפשית רצופה והמשכית שאנו עמלים לייצר או להשיב למטופל במשך השעה האנליטית, לבין הפסקת המפגש באופן שרירותי וחד צדדי  בסיום השעה. לא הייתה בידי תשובה מספקת, הן עבורי והן עבור מטופלי, למה שקורה במעבר ממפגש שכל מהותו מציאות סובייקטיבית, אל המציאות החיצונית - אובייקטיבי. אי נחת מתמשך זה הביא אותי להציב מעין זכוכית מגדלת מעל ואל תוך סופי המפגשים ולבחון את ההתעלמות, הקושי,העומק, העושר וההזדמנות האנליטית הטמונים בהן. אני רוצה להציע שבסופי השעות, מרגע המצאות הסיום בחדר, מתעוררת בפגישה העברה ראשיתית ספציפית אותה אני מכנה, "העברה של סיום פגישה". בעבודה זו ארצה להצביע ולדבר על הבעייתיות שסיומי שעות מציבות בפנינו, ולהציע ממחשבותי ומנסיוני כמענה למורכבות זו בסיטואציה האנליטית.

 

18.2.2013

הפסיכואנליטיקאי קובי אבשלום : "איך פירוש נולד".

לכל מטפל אנליטי יש את התאוריות הפנימיות שלו שמנחות אותו איך לבחור את ההתערבויות שלו בשעה הטיפולית,  למה להגיב בתוך שלל החומרים הנפרשים לפניו: לתוכן דברי המטופל, למשמעות ההעברתית של דבריו, לניגון הרגשי של דבריו, לעובדה נבחרת (מושג של ביון) שמייצגת את התוכן הלא מודע המרכזי, לחוויית המטפל בשעה, לשילוב כלשהו של הדברים הללו, לצירים אחרים של ההתרחשות. בכדי לפגוש את האפשרויות השונות, אביא חומר קליני מפורט*, שמכיל גם מחווייתי עם המטופל, כולל ורבטים של שעה טיפולית עד המקום בו הצעתי למטופל פירוש. נפתח רב-שיח של המשתתפים על פרושים אפשריים בנקודה זו בשעה, ונחשוב יחד על מה מתבססות הצעות הפירוש, הן אלו של המשתתפים והן זו שלי.

*חומר שהוצג בהרצאה- הפרוש הפסיכואנליטי במאה ה21, במכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו 2010

 

בברכה

ניצה גילת אחראית נרצאות בירושלים

בשם  חברי ועד האגודה

ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר , ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה צורף

 

ההרצאות יתקיימו באולם טדי קולק, ב"מכון ירושלים לחקר ישראל", רח' רד"ק 20.

חנייה מסודרת ברחובות הסמוכים.