מוזמנים להצטרף לאגודה

https://iapp-psy.org/

שלום רב

פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עו"סים ומטפלים באמנות העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית / פסיכודינאמית,  לזרמיה השונים
(כולל פסיכולוגיה אנליטית, לאקאנינית, נוירופסיכואנליטית וכל זרמי פסיכולוגית המעמקים)  -
מוזמנים לחבור לאגודה.


פרטים כאן  :

http://www.iapp.org.il/page.php?pageID=27
בברכה, חברי ועד האגודה

ד"ר רז אבן (יו"ר), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , מונה זופניק, טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר,
ניצה גילת, ד"ר גלית בן-אמיתי, ליאן זמיר, ישראלה רוזן********************************************************