סמדר ריינר / רני לוי

https://iapp-psy.org/

 שלום רב!

1. חברת האגודה סמדר ריינר
פותחת קבוצת למידה על פרוורסיה.
הפרטים באתר:

כאן

2. חבר האגודה רני לוי מנהל כעת דיון אינטרנטי בפורום האגודה על ביון וניטשה.
ההרשמה לפורום העמיתים (לפסיכותרפיסטים מוכרים בלבד)

כאן

בברכה
ועד האגודה

בהזדמנות זאת אנו קוראים לחברי אגודה נוספים להציע יוזמות אקדמיות נוספות.