הראשון: 11.11.12 בשעות 08:30-14:30

https://iapp-psy.org/

יום העיון הראשון: לחשוב את הילד

 

ימי עיון של חטיבת הילדים והנוער 2012 - 2013 מצורף העלון עם פירוט שלושת ימי העיון שיתקיימו השנה מטעם חטיבת הילדים והנוער. 

להורדת התוכנית המלאה:

קובץ PDF מצורף כאןרצוי מאוד כבר להזדרז ולהירשם. יום העיון הראשון מפורט גם כאן.

 

השנה, כבשנים הקודמות תקיים החטיבה סידרה של שלושה ימי עיון, הכוללים הרצאות מליאה וסדנאות קליניות. יום העיון הראשון יכלול הצגת מקרה של טיפול בילד והתייחסות של שלושה מתדיינים משלוש עמדות תיאורטיות שונות, יום העיון השני יעסוק בתמורות במבנה המשפחה והשפעתן על הקליניקה והשלישי בסיומי טיפול ופרידות בטיפול בילדים ובני נוער. ימי העיון ייערכו במופ"ת, קירית החינוך,רחוב שושנה פרסיץ 15 תל אביב.

בהמשך ובמקביל לימי העיון, תימשך פעולת הפורום האינטרנטי, המנוהל ע"י מונה זופניק ויונית שולמן וכן יימשכו פעילויות קבוצות הלמידה של החטיבה.

ימי העיון פונים גם לציבור המטפלים במבוגרים

יום העיון הראשון:

לחשוב את הילד: דיון על מקרה טיפולי מנקודות מבט תיאורטיות שונות

(יום א' 11.11.12 בשעות 08:30-14:30)

יו"ר יום העיון: מר יוסי צוק

תכנית:

 

08:30-09:00- התכנסות ורישום

 

09:00-09:15- דברי פתיחה

 

09:15-10:00-הצגת מקרה של טיפול בילד: גב' זהורית שמחון-אסולין

 

10:00-11:00-מתדיינת ראשונה: גב' סוזנה וולקוביץ'

 

11:00-11:30- הפסקה

 

11:30-12:30-מתדיין שני: ד"ר דני חמיאל

 

12:30-13:00 –ארוחת צהריים

 

13:00-14:00-מתדיין שלישי: מר ארנסטו פיצ'וטקה

14:00-14:30-שאלות מהקהל ודברי סכום


טופס רישום להורדה
כאן

נא לשלוח לנירית מנהלת המשרד:

http://www.iapp.org.il/contact.php